Bitcoin

Bitcoin, Hva er det?

Hva er egentlig Bitcoin, les hva det er og hvordan det fungerer i The Bitcoin Whitepaper.
Norsk versjon HER
Engelsk versjon HER

Litt raskt om Bitcoin, ofte forkortet til BTC
  • Bitcoin er den første valutaen i verden, som trygt kunne sendes og mottas digitalt uten å være avhengig av en sentral aktør.
  • Bitcoin er en kryptovaluta, den sendes digitalt og kryptert mellom den som sender BTC og til den/de som mottar BTC
  • Alle transaksjoner med bitcoin lagres i en database, også kalt en blokkjede.
  • Bitcoin-blokkjeden sikres gjennom et desentralisert nettverk av aktører i store deler i hele verden.
  • Det vil ALDRI kunne eksistere flere enn 21 millioner bitcoin. Utover dette har ikke bitcoin noen inflasjon.
  • BITCOIN er digital verditransportør mellom sender og mottaker,  uten en tredjepart som kan kontrollere / sensurere / diskriminere overføringen!